Tips van Holland Movers

4 tips voor het verhuizen van senioren met dementie

verhuizen met Holland Movers

Bij verhuizen met een dement persoon kom veel kijken, niet alleen de verhuizing is een grotere taak dan normaal, ook de voorbereidingen. Bij het verhuizen van een dement persoon is gewenning zeer belangrijk. Voorkom dat uw partner of ouder in verwarring raakt in het nieuwe huis. Hieronder staan een aantal tips voor de verhuizing van een dement familielid:

  • Het is verstandig om ver van tevoren te beginnen met het praten over de naderende verhuizing. Zodoende raakt diegene zich ervan bewust van dat er iets groots gaat gebeuren;
  • Geef de demente persoon in kwestie ook medezeggenschap, neem ze mee naar het nieuwe huis zodat ze kunnen wennen aan dat ze daar straks wonen. Ondanks dit zal er toch wat spanning ontstaan en zullen er vragen komen bij uw dierbare. Wij adviseren toch altijd liefdevol antwoord te blijven geven;
  • Ga alvast een paar keer wandelen in de buurt waar uw dierbare gaat wonen. Zo wennen ze aan de omgeving van hun toekomstige huis;
  • Betrek uw dierbare bij het sturen van verhuiskaartjes naar familie, vrienden en kennissen.

Het is voor demente personen heel belangrijk om het proces van verhuizen geleidelijk te laten verlopen en ze goed te begeleiden in de aanloop, tijdens de verhuizing en na de verhuizing. Het zal in eerste instantie voor verwarring zorgen en ze zullen misschien aan het begin de weg kwijt zijn, maar met een rustig en geduldig persoon die hen begeleid, zal het helemaal goed komen.

Ook in geval van een seniorenverhuizing waarbij er nog geen sprake is van dementie is duidelijkheid, gewenning en structuur heel belangrijk. Een verhuizer met ervaring in seniorenverhuizingen is dus zeer gewenst.