Tips van Holland Movers

Verhuizing doorgeven aan de gemeente Den Haag: alle info op één plek

verhuizen met Holland Movers
Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Nu u een nieuwe woning in deze prachtige stad hebt gevonden, is het zaak dat u zich inschrijft bij de gemeente Den Haag. In deze blog vertellen wij u hoe uw verhuizing doorgeven aan de gemeente werkt.

Inhoudsopgave:

 1. Wanneer moet ik mijn verhuizing doorgeven?
  2. Op welk termijn moet ik mijn verhuizing doorgeven?
  3. Hoelang duurt het voordat mijn adreswijziging is verwerkt?
  4. Op welke manieren kan ik mijn verhuizing doorgeven?
  5. Wie mag een verhuizing doorgeven?
  6. Uitschrijven uit de gemeente Den Haag
  7. Emigratie: verhuizen vanuit Den Haag naar het buitenland, moet ik me uitschrijven?
  8. Immigratie: Verhuizen vanuit het buitenland naar Den Haag, moet ik me inschrijven?
  9. Andere belangrijke zaken regelen bij uw verhuizing naar of binnen Den Haag
  10. Hulp van Verhuisbedrijf Den Haag inschakelen

  Wanneer moet ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente Den Haag?

  Gaat u naar Den Haag verhuizen? U geeft uw verhuizing door aan de gemeente als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 16 jaar of ouder;
  • Als u verhuist vanuit een andere Nederlandse gemeente naar Den Haag of u woonde al in Den Haag en verhuist nu naar een ander adres in de stad.

   Op welke termijn moet ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?

   Komt u als nieuwe inwoner naar Den Haag of verhuist u binnen Den Haag? Voor uw inschrijving bij de gemeente gelden de volgende termijnen:

   • Maximaal weken vóór uw verhuizing;
   • Maximaal 5 dagen na uw verhuizing.

   Hoe lang duurt het voordat mijn adreswijziging is verwerkt?

   Het neemt ongeveer 5 werkdagen in beslag voordat uw adreswijziging is doorgevoerd. De gemeente Den Haag geeft u hierover geen bericht. Als u de status wilt bekijken, log dan in op mijndenhaag met uw DigiD.

   Geeft u uw verhuizing op tijd door (dus maximaal 4 weken voor uw verhuisdatum en maximaal 5 dagen erna), dan staat u bij de gemeente ingeschreven vanaf de datum die u hebt opgegeven als uw verhuisdatum.

   Geeft u uw adreswijziging langer dan 5 dagen na uw verhuizing door? Dan geldt de datum waarop de gemeente uw aanvraag binnenkreeg als de datum van inschrijving op uw nieuwe adres.

   Op welke manieren kan ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?

   Er zijn drie verschillende manier waarop u uw verhuizing aan de gemeente Den Haag kunt doorgeven:

   • Online;
   • Schriftelijk;
   • Aan de gemeentebalie.

   Online uw verhuizing doorgeven

   De snelste manier om uw verhuizing door te geven is door dit digitaal te doen. U hoeft hiervoor niet de deur uit en kunt op ieder gewenst moment uw gegevens doorgegeven. Wanneer u digitaal uw verhuizing wilt doorgeven is het belangrijk uw DigiD-gegevens bij de hand te houden. Ook moet u een digitaal bewijs van uw koopcontract of huurcontract van uw nieuwe adres hebben. Wanneer u niet in de gelegenheid bent dit document te scannen, mag u er ook een foto van maken. Als u bij iemand gaat inwonen, moet u een toestemmingsformulier hebben van de hoofdbewoner. Dit formulier kunt u vinden op de website van de gemeente Den Haag of via deze link naar het toestemmingsformulier hoofdbewoner.

   Schriftelijke doorgeven adreswijziging

   Wanneer u liever schriftelijk uw verhuizing aan de gemeente Den Haag doorgeeft, dient u het verhuisformulier te downloaden op de website van de gemeente, deze in te vullen en per post te versturen naar publiekszaken van de gemeente Den Haag. Als bijlage moet u wel een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen en een kopie van het bewijs van uw nieuwe woning.

   Adreswijziging doorgeven aan de gemeentebalie

   Het is ook mogelijk uw verhuizing persoonlijk door te geven aan de gemeentebalie in een van de stadsdeelkantoren. U moet vooraf een afspraak maken en aangeven om hoeveel mee te verhuizen personen het gaat. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs en het bewijs van uw nieuwe woning mee te nemen naar de afspraak.

   Wie mag een verhuizing doorgeven?

   Voor het doorgeven van een verhuizing dient u minimaal 16 jaar of ouder te zijn. Als u jonger bent dan 16, moet een verhuizing worden doorgegeven door een ouder, voogd of verzorger. Daarnaast is het ook mogelijk een machtiging te geven aan een ander persoon:

   • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners (alleen wanneer u beiden naar hetzelfde adres verhuist);
   • Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen die meeverhuizen naar hetzelfde adres;
   • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) die samen naar hetzelfde adres verhuizen;
   • De curator van een persoon onder curatele;
   • Het hoofd van een instelling waar het persoon verblijft;
   • Een gemachtigd persoon, speciaal door u gemachtigd.

    

   Iemand machtigen om uw verhuizing door te geven: hoe werkt het?

   Kunt u, om welke reden dan ook, uw verhuizing niet zelf doorgeven aan de gemeente Den Haag? Kies er dan voor iemand te machtigen. Deze persoon kan dan u dan in uw plaats inschrijven in de gemeente.

   Dit is hoe het werkt:

   • U schrijft een brief die u aan de gemachtigde persoon kunt meegeven. Vermeld het volgende in de brief:

   ‘Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).’

   1. Onderteken de brief en geef deze mee aan de persoon die u machtigt.
   2. De gemachtigde gaat uw verhuizing voor u doorgeven aan het loket. Hij moet daarbij de volgende zaken meebrengen:
    1. De machtigingsbrief
    2. Een geldig identiteitsbewijs van zichzelf
    3. Een kopie van uw identiteitsbewijs
    4. Een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract van de woning of een door de hoofdbewoner getekend document waarin de hoofdbewoner toestemming geeft dat u bij hem of haar komt inwonen.

   Uitschrijven uit de gemeente Den Haag, hoe werkt het?

   Wanneer u gaat verhuizen naar een andere Nederlandse gemeente, zoals Zoetermeer, Leiden of Wassenaar, dan hoeft u uw verhuizing alleen door te geven in uw nieuwe gemeente. Als u gaat verhuizen naar het buitenland, moet u dit uiterlijk 5 dagen voor de geplande verhuizing bij de gemeente Den Haag aangeven.

   Emigratie: ik verhuis vanuit Den Haag naar het buitenland, hoe moet ik me nu uitschrijven?

   Als u naar het buitenland verhuist, moet u zich uitschrijven bij de gemeente Den Haag. Dat kunt u doen vanaf 5 dagen voor vertrek tot op de dag van vertrek.

   Uitschrijven bij vertrek naar het buitenland kan op 2 manieren:

   • Schriftelijk;
   • Aan de gemeentebalie.

   Doet u de aangifte schriftelijk, stuur dan de volgende zaken toe:

   • Een kopie van uw legitimatiebewijs;
   • Een brief met daarin vermeld uw oude en nieuwe adres (voor zover bekend), de datum waarop u Nederland verlaat en uw handtekening.

   Dit moet u meebrengen als u aan de gemeentebalie aangifte gaat doen van uw verhuizing naar het buitenland:

   • Een kopie van uw legitimatiebewijs;
   • Uw nieuwe adres, als dit al bekend is.

   Voorwaarden voor uitschrijven bij vertrek vanuit Den Haag naar het buitenland

   U geeft uw vertrek uit Den Haag naar het buitenland door aan de gemeente als u aan de volgende voorwaarde voldoet:

   • U gaat gedurende een jaar langer dan 8 maanden in het buitenland verblijven (de tijd in het buitenland hoeft niet aaneengesloten te zijn)

   Geeft u uw vertrek naar het buitenland door bij de gemeente, dan moet u ook uw nieuwe, buitenlandse adres vermelden, ook als dit een tijdelijk adres is (zoals een hotel of het adres van familie).

   Met het hele gezin naar het buitenland vertrekken

   • Iedereen die 16 jaar of ouder is mag van zijn eigen verhuizing aangifte doen;
   • Echtgenoten die samen wonen of geregistreerde partners mogen voor elkaar de verhuizing doorgeven (maar alleen als zij samen naar het buitenland vertrekken);
   • Ouders mogen de adreswijziging van hun meerderjarige kinderen doorgeven, maar alleen als die kinderen bij hen inwonen en met hen naar het buitenland vertrekken.
   • Een ouder, voogd of verzorger mag de verhuizing naar het buitenland van een minderjarige kind doorgeven, maar alleen als de ouders samen met het kind naar het buitenland vertrekt;
   • Komt één van de ouders samen met de kinderen een adreswijziging doorgeven bij de gemeente, dan is hiervoor een toestemmingsverklaring en een kopie van het legitimatiebewijs van de andere ouder nodig;
   • Een meerderjarig kind mag de adreswijziging ook voor zijn ouders doorgeven, maar alleen als het kind samen met de ouders naar het buitenland verhuist;
   • De curator van iemand die onder curatele gesteld is, mag de verhuizing naar het buitenland van deze persoon doorgeven.

   Minderjarige kinderen vertrekken naar het buitenland

   Als u als ouder, voogd of verzorger al vertrokken bent naar het buitenland en uw minderjarige kinderen volgen later, dan mag alleen een ouder, voogd of verzorger de verhuizing van de kinderen doorgeven. Hiervoor kunt u mailen naar publiekszaken@denhaag.nl. U stuurt het volgende toe:

   • Het adres in het buitenland (als dat mogelijk is);
   • Kopieën van de legitimatiebewijzen, zowel van de ouders of verzorgers als van de kinderen;
   • Een begeleidende brief waarin u als ouder, voogd of verzorger toestemming geeft voor de verhuizing van het kind naar het buitenland. De brief moet voorzien zijn van de datum en van uw handtekening.

   U kunt deze zaken ook per post naar Publiekszaken van de gemeente Den Haag sturen.

   Immigratie: ik verhuis vanuit het buitenland naar Den Haag, moet ik me nu inschrijven?

   Als u vanuit het buitenland naar Den Haag verhuist, maakt de gemeente onderscheid tussen twee situaties:

   1. U hebt al eerder ingeschreven gestaan in de Basisregistratie Personen (BPR) in Nederland.

   In dit geval moet u zich sowieso inschrijven.

   1. U hebt nog niet eerder ingeschreven gestaan in de BPR in Nederland.

   Is dit het geval, dan schrijft u zich in als u langer dan 4 maanden in Den Haag gaat wonen. Bent u voor kortere tijd dan 4 maanden in Nederland, dan hoeft u zich dus niet in te schrijven in de BPR. U kunt dan wel een burgerservicenummer (BSN) aanvragen door u in te schrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Hiervoor neemt u het volgende mee naar het RNI-loket van de gemeente Den Haag:

   • Een geldig identiteitsbewijs;
   • Als u een minderjarig kind hebt (tot 16 jaar), moet dit kind ook met u mee naar het loket komen om ingeschreven te worden;
   • De geboorteakte van de kinderen. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Op de website van Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.

   Verder gelden specifieke regels voor de volgende groepen mensen:

   • Mensen die een EU- of EER-nationaliteit hebben of uit Zwitserland komen;
   • Mensen die geen EU- of EER-nationaliteit hebben en huwelijkspartners van mensen met een EU- of EER-nationaliteit hebben of uit Zwitserland komen;
   • Nederlanders uit het buitenland (hieronder vallen ook Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius) die zich voor het eerst in Nederland vestigen of hervestigen in Nederland;
   • Consulair of diplomatiek ambtenaren of mensen die werkzaam zijn bij een internationale organisatie: deze mensen vallen onder de geprivilegieerden;
   • Internationale studenten;
   • Kinderen die in het buitenland geadopteerd zijn;
   • Kennismigranten;
   • Asielzoekers in het bezit van een geldig verblijfsdocument of w-document.

   Voor de specifieke regels voor inschrijving voor deze groepen raadpleegt u de website van de gemeente Den Haag.

   Andere zaken regelen bij uw verhuizing naar of binnen Den Haag

   Naast het doorgeven van uw adreswijziging zijn er nog een aantal zaken die handig zijn om direct te regelen.

   Huisvestingsvergunning aanvragen

   Als u een zelfstandige woning in Den Haag gaat huren, kan u een huisvestingsvergunning nodig hebben. Dit is het geval als uw woning volgens het woningwaarderingsstelsel van de gemeente 185 punten of minder waard is. In de praktijk staat een huurhuis van 185 punten of minder ongeveer gelijk aan een woning met een maandelijkse huur van 950 euro of minder. Dit geldt ook voor woningen onder de sociale huurgrens, dus met een huur van 720 euro of minder per maand.

   Het doel van de huisvestingsvergunning is dat woningen met lage huur beschikbaar blijven voor mensen met een lager inkomen.

   De huisvestingsvergunning vraagt u aan door online het formulier Aanvraag huisvestingsvergunning aan te vragen. Dit formulier stuurt u vervolgens, met de benodigde bijlagen, digitaal naar de gemeente. U kunt er ook voor kiezen het formulier te printen en het formulier met bijlagen bij de gemeente in te leveren (Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg). Dit kan zonder afspraak.

   Parkeervergunning aanvragen of stopzetten

   Gaat u in een gebied wonen waar een parkeervergunning verplicht is? Vraag deze dan tijdig aan bij de gemeente. Afhankelijk van uw manier van aanvragen en betalen kan een parkeervergunning per direct ingaan of uiterlijk 10 werkdagen na uw aanvraag.

   Ook kan een parkeervergunning voor bezoekers handig zijn.

   Afvalpas aanvragen

   Heeft de vorige bewoner van uw woning zijn afvalpas niet voor u achtergelaten? Vraag dan een nieuwe afvalpas aan bij de gemeente. Zonder afvalpas kunt u geen gebruik maken van de voorzieningen van het afvalbrengstation. Elk huishouden krijgt een afvalpas. Als u met meerdere mensen in een huis woont, deelt u dus uw afvalpas. De afvalpas vraagt u gratis aan.

   Ontheffing aanvragen van afvalstoffenheffing

   U betaalt per huishouden jaarlijks een afvalstoffenheffing. Soms hebt u recht op een ontheffing. Dit is het geval als:

   • de enige bewoner van een woning overlijdt;
   • alle bewoners van een huishouden naar een ander adres verhuizen.

   Meestal wordt de ontheffing automatisch doorgevoerd. Is dit bij u niet het geval, dan kunt u de ontheffing zelf aanvragen. Hiervoor hebt u uw aanslagbiljet nodig en vult u digitaal het formulier Aanvraag ontheffing gemeentelijke belastingen in via de website van de gemeente Den Haag . Als u dit met uw DigiD doet, kunt u het formulier digitaal verzenden. Hebt u geen DigiD, dan kunt u het formulier digitaal invullen en vervolgens printen, ondertekenen en opsturen naar Belastingzaken.

   Omgevingsvergunning aanvragen

   Wanneer u van plan bent om te gaan verbouwen vraag dan gelijk de omgevingsvergunning aan. Dit doet u met het aanvraagformulier dat u vindt in het Omgevingsloket Online (OLO). U hebt hiervoor een DigiD nodig.

   Hou rekening met de tijd die ervoor staat voordat u kunt starten met de bouw! Er geldt een termijn van 8 weken om uw aanvraag te behandelen, maar de gemeente mag deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. Dat betekent dat de behandeling van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning tot 14 weken kan duren.

   Ooievaarspas aanvragen

   Met de Ooievaarspas krijgen gezinnen met een laag inkomen korting op uitjes, sportfaciliteiten, cursussen, lidmaatschappen en andere activiteiten. U kunt een Ooievaarspas aanvragen op het moment dat u een inkomen hebt tot 130% van de bijstandsnorm en uw vermogen onder de vermogensgrens ligt.

   Hulp van verhuisbedrijf in Den Haag?

   In alle drukte moet de verhuizing zelf natuurlijk ook nog op poten gezet worden. Heeft u al een goed verhuisbedrijf in Den Haag gevonden dat u kan helpen met de daadwerkelijke verhuizing van uw inboedel? VerhuisDenHaag.nl helpt u graag met ieder type verhuizing. Wij hebben ook verhuisliften te huur, waardoor wij ook woningen op de derde verdieping verder kunnen helpen.

   Of het nu gaat om het verhuizen naar Den Haag of vanuit Den Haag naar elders, of een specifieke verhuizing, zoals een seniorenverhuizing of een spoedverhuizing. Neem vrijblijvend contact op met onze verhuisservice in Den Haag. Ook als u niet in Den Haag woonachtig bent (wij werken vanuit meerdere gemeenten) , kunnen wij u in de meeste gevallen ook voordelig verhuizen naar uw nieuwe woning. Onze verhuiswagen brengt uw inboedel graag van A naar B!