Tips van Holland Movers:

Heeft u recht op verlof bij een verhuizing?

Holland Movers

In het hele proces van verhuizen gaat vaak meer tijd zitten dan vooraf begroot, om die reden kan het prettig zijn om bij een werkgever een aantal verlofuren of dagen op te nemen. Zo kun je met gerust hart het verhuizen begeleiden en het nieuwe huis naar eigen inzicht inrichten.

Verlofdagen zijn ooit bedacht om ook daadwerkelijk opgenomen te worden. Zo is er ook voor een verhuizing de mogelijkheid om verlof aan te vragen bij een werkgever. Of en hoe je aanspraak maakt op verhuisverlof lees je in deze blog.

distributiepartner

Heeft u recht op vrije dagen bij een verhuizing?

Een vrije dag nemen om uw verhuizing in goede banen te leiden, is niet per wet geregeld in Nederland. Toch kun je verlofdagen opnemen om te gebruiken voor een verhuizing. Wie gaat verhuizen en hier een vrije dag voor wilt, vraagt in dit scenario bijzonder (buitengewoon) verlof aan.

Het bijzonder verlofrecht geeft werknemers doorgaans twee verlofdagen de tijd. Wie zich in die verlofdagen door een professioneel verhuisbedrijf laat ondersteunen heeft naast een vlekkeloos verhuizing ook genoten van zijn bijzonder verlof. 

Recht op bijzonder verlof om te verhuizen in de CAO

In een collectieve arbeidsovereenkomst staan arbeidsvoorwaarden en afspraken vermeld die voor een groot deel van werkend Nederland als basis dient. In de CAO vindt u daarom ook de regeling die geldt wanneer u bijzonder verlof wilt opnemen om te verhuizen.

Heeft u geen CAO dan kunt u in de arbeidsovereenkomst die tussen werknemer- en gever geldt  vinden of er een (bijzonder) verlofregeling is overeengekomen.

Doorbetaald verlof en uw vakantiedagen

Bijzonder (buitengewoon) verlof is slechts in specifieke gevallen op te nemen als werknemer. In geval van overlijden van een familielid, uw huwelijk of dat van een familielid en verhuizingen kunt u als werknemer aanspraak doen op bijzonder verlof.

Wie binnen de collectieve arbeidsovereenkomst recht heeft op bijzonder verlof, kan doorgaans rekenen op twee dagen verlof met behoud van loondoorbetaling en vakantiedagen.

Geen CAO, wel recht op bijzonder verlof?

Heeft u geen CAO maar een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer? Dan is bijzonder verlof niet per definitie uitgesloten. Wanneer er in de arbeidsovereenkomst geen verlofregeling te vinden valt, dan is de bijzonder verlofregeling op te vragen bij de personeelsafdeling.

Hoe u slim gebruik maakt van het bijzonder verlof

Wie tijdens het verhuizen gebruikt maakt van het bijzonder verlof, krijgt altijd doorbetaald en is hier geen vakantiedagen voor kwijt. Dat is een gunstige situatie omdat deze vakantiedagen gebruikt kunnen worden om tot rust te komen na een verhuizing en het huis naar wens in te richten.

Een strategisch slim moment om bijzonder verlof in te zetten om te verhuizen zijn de dagen voor het weekend. Wie strategisch op donderdag en vrijdag met bijzonder verlof het verhuisproces begeleidt, kan op zaterdag en zondag de puntjes op de I zetten in het nieuwe onderkomen. Zo geniet u optimaal van de tijd beschikbaar om een verhuizen te regelen.

Stressvrij verhuizen, met of zonder verhuisverlof

Holland Movers team

Of u het verhuisverlof al op zak heeft of nog moet aanvragen, de verhuizers van Holland Movers nemen graag alle vormen van verhuisstress bij u weg. Dankzij de jarenlange ervaring in particuliere verhuizingen weet Holland Movers wat er nodig is om een verhuizing vlekkeloos te laten verlopen.

Holland Movers is ontstaan uit een vereniging van meerdere gespecialiseerde verhuisbedrijven met ieder hun expertise. In de afgelopen decennia hebben wij 80.000+ klanten geholpen met verhuizingen, transporten en projecten. Wij hebben mensen verhuisd van Amsterdam naar Brussel en van Delft naar Nijmegen. Zowel zakelijk, particulier als seniorenverhuizingen. Wij ontnemen al uw zorgen omtrent de verhuizing en zorgen dat alles soepel verloopt.

Meer weten of verhuizen? Lees onze blog over wie je moet inlichten bij een verhuizing of over alles zaken die u moet regelen omtrent een verhuizing.

M<