Tips van Holland Movers

Verhuiskostenvergoeding: heb ik er recht op? Alle soorten op een rij

vergoeding

Gaat u binnenkort verhuizen? Misschien hebt u recht op een verhuiskostenvergoeding. In deze blog zetten wij de verschillende verhuiskostenvergoedingen op een rijtje om u kennis te laten maken met de mogelijkheden van verhuiskostenvergoeding die er zijn.

Verhuiskostenvergoeding WMO

Of u recht heeft op een verhuiskostenvergoeding is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Onderstaand zijn verschillende omstandigheden opgesomd waardoor je in aanmerking kan komen voor de vergoeding.

 • Bij een verhuizing voor een nieuwe baan of wegens een overplaatsing;
 • Bij een verhuizing door sloop of renovatie;
 • Wanneer u door de gemeente genoodzaakt wordt (tijdelijk) te verhuizen;
 • Indien u vanwege uw handicap moet verhuizen;
 • Wanneer u in de bijstand zit.

Als u een handicap hebt, heeft dit bijvoorbeeld invloed op uw leefsituatie. wanneer u vanwege uw handicap of medische redenen genoodzaakt bent om te verhuizen naar een andere woning, kan uw gemeente u hier een verhuiskostenvergoeding voor geven vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  Bijvoorbeeld wanneer uw woning niet rolstoelvriendelijk is, of geen traplift heeft. Woont u in een woning die vanwege uw handicap niet geschikt (meer) voor u is, doordat u bijvoorbeeld niet meer kunt traplopen? Dit zou opgelost kunnen worden met een traplift, maar ook met een verhuizing naar een gelijkvloerse woning.

De gemeente beslist voor welke oplossing gekozen wordt. U doet bijvoorbeeld een aanvraag voor een woningaanpassing en vraagt een traplift aan. De gemeente kijkt naar uw aanvraag en beslist vervolgens wat de veiligste manier is om uw probleem op te lossen. In sommige gevallen zal dit inderdaad de installatie van een traplift zijn. Als er echter een gelijkvloerse woning beschikbaar is, is dit een betrouwbare optie en krijgt u een verhuiskostenvergoeding voor uw verhuizing.

Verhuiskostenvergoeding Sociale Dienst

De bijzondere bijstand is een uitkering die u helpt als u onvoorziene, bijzondere kosten moet maken waarvoor u geen budget heeft. In de meeste gevallen kom je in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding als je een uitkering ontvangt. Of u recht hebt op bijzondere bijstand, beslist de Sociale Dienst van uw gemeente op basis van uw inkomen, uw financiële situatie en uw omstandigheden. In het geval van een verhuizing kunt u recht hebben op vergoeding van verhuiskosten via de bijzondere bijstand of op vergoeding van inrichtingskosten via de bijzondere bijstand.

Wilt u weten of u recht hebt op een verhuiskostenvergoeding of inrichtingsvergoeding via de Sociale Dienst? Hiervoor kunt u terecht bij de uitkeringsinstantie of de gemeente waaruit u verhuist.

In Den Haag bijvoorbeeld kunt u aanspraak maken op bijzondere bijstand als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont in Den Haag;
 • U kosten moet maken die noodzakelijk zijn (en u dit kunt aantonen);
 • De kosten onverwacht zijn en gemaakt moeten worden door bijzondere of dringende omstandigheden;
 • U niet voldoende vermogen of inkomen hebt om deze onvoorziene kosten te kunnen dragen;
 • U de kosten niet vergoed kunt krijgen via een andere instantie, bijvoorbeeld uw zorgverzekering.

Verhuiskostenvergoeding huurwoning bij gedwongen verhuizing

Woont u in een huurwoning en moet u tijdelijk of permanent verhuizen vanwege bijvoorbeeld renovatie of sloop van uw woning, dan hebt u in bepaalde gevallen recht op een verhuiskostenvergoeding. Deze verhuiskostenvergoeding kunt u soms van uw verhuurder en soms (ook) van uw gemeente krijgen.

Verhuiskostenvergoeding van de verhuurder

De verhuurder is wettelijk verplicht om u een verhuiskostenvergoeding te betalen als u moet verhuizen vanwege renovatie- of sloopwerkzaamheden. Dit geldt ook als u slechts tijdelijk naar een andere woning moet verhuizen en later weer kunt terugkeren naar uw (gerenoveerde) woning. Of u nu van een woningbouwvereniging of van een particulier huurt: als u vanwege renovatie of sloop gedwongen moet verhuizen, hebt u recht op de verhuiskostenvergoeding.

Uw verhuurder kan u een vergoeding in nature aanbieden voor uw verhuizing. Hij kan u bijvoorbeeld aanbieden om uw woning te stofferen en de kosten van het verfwerk voor zijn rekening te nemen. Dit kunt u weigeren. De verhuurder is dan alsnog verplicht om u het wettelijk vastgestelde minimumbedrag aan verhuiskostenvergoeding uit te keren.

Moet u twee keer verhuizen doordat u na de renovatie weer terug kunt verhuizen naar uw eigen woning? Dan hebt u eenmalig recht op een verhuiskostenvergoeding.

Gaat uw verhuurder het pand renoveren, maar kunt u tijdens de werkzaamheden in uw woning blijven wonen? Dan kunt u geen aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding van de verhuurder.

Huurt u een kamer, dan hebt u geen recht op verhuiskostenvergoeding bij gedwongen verhuizing.

Verhuiskostenvergoeding van de gemeente

Of u via de gemeente (ook) een verhuiskostenvergoeding kunt ontvangen in het geval van renovatie of sloop van uw woning, verschilt per gemeente. Ga bij uw gemeente na of u (ook) een verhuiskostenvergoeding bij de gemeente kunt aanvragen.

Ontvangt u een verhuiskostenvergoeding van de gemeente, dan mag uw verhuurder het bedrag dat u van de gemeente krijgt in mindering brengen op de verhuiskostenvergoeding die hij u geeft.

Verhuiskostenvergoeding werkgever

Heeft u een nieuwe baan en gaat u vanwege die nieuwe baan verhuizen omdat u dichter bij uw werk gaat wonen? In specifieke omstandigheden kunt u hiervoor een verhuiskostenvergoeding bij uw werkgever aanvragen.

Om de verhuiskostenvergoeding van uw werkgever te kunnen aanvragen, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • De verhuizing vindt plaats binnen 2 jaar nadat u in uw nieuwe functie begonnen bent;
 • U woonde in uw oude huis meer dan 25 kilometer bij uw werk vandaan;
 • Door te verhuizen, is de afstand tussen uw woning en uw werk nu minstens 60% korter dan eerst.

De hoogte van uw verhuiskostenvergoeding is maximaal 7.750,- euro.

Algemene verhuiskosten drukken: kies voor een goedkoop verhuisbedrijf

Worden uw verhuiskosten gedeeltelijk of geheel vergoed? Gefeliciteerd, dit scheelt aanzienlijk in de kosten die u maakt voor uw verhuizing!

Een verhuizing valt vaak duurder uit dan gepland. Kies daarom voor een betrouwbaar verhuisbedrijf dat uw verhuizing gaat uitvoeren en die graag met uw meedenken, zonder dat er addertjes onder het gras is.

Bij Holland Movers kunt u geheel gratis berekenen wat uw verhuizing kost. U doet dit zelf binnen enkele minuten online via ons aanvraagformulier, en hoeft hiervoor geen aanvraag te doen.

Vul het formulier in en u ziet direct een kostenindicatie van wat uw verhuizing kost bij Holland Movers. Wilt u directe en offerte opvragen? Met een druk op de knop verstuurt u uw gegevens naar Holland Movers en ontvangt u een vrijblijvende offerte, specifiek voor uw verhuizing.